Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پژو 2008 متوقف شد؟

قراردادهای صنعت خودرو پس از برجام در هاله‌ای از ابهام؛ پژو بازهم بدقولی کرد؟

به گزارش چرخان، پس از توافق هسته‌ای معروف به برجام صنعت خودرو یکی از صنایعی بود که بیشترین منفعت را از این توافق کسب کرد و توانست با بسیاری از شرکتهای خودروساز بین‌المللی قرارداد همکاری…