Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پیامدهای گزارش نکردن تصادف

عواقب گزارش یا عدم گزارش بعد از وقوع تصادف رانندگی + اقدامات لازم!

زمانی که یک تصادف ( خودرویی) روی می‌دهد، دقیقا با گزارش و اطلاع دادن یا برعکس با سکوت کردن چه پیامد‌هایی را در بر خواهد داشت؟! در ادامه به چند نکته ارزشمند و کاربردی در این زمینه تهیه…