Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پیکاپ دوکابین کاپرا 2

جدیدترین شرایط فروش نقد و اقساط پیکاپ دوکابین کاپرا 2 (آذر 98)

فروش خودروهای داخلی در بازار با کمبود عرضه مناسب بوده و تقاضای زیادی برای بعضی از خودروها از جمله وانت‌ها وجود دارد. این عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث شده تا شرکت‌های خودروساز به منظور جبران…