Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

پیکاپ نظامی

اسنادی که حضور بایک رویژیانگ X5 را در بازار ایران توسط مکث موتور، قطعی کرد!

چندیست که اخبار و شایعاتی مبنی بر رونمایی و عرضه محصول جدید شرکت مکث موتور که برمبنای خودرویی از برند بایک بوده، در فضای مجازی منتشر گردیده است. اما اکثر آنان و البته بهتر است که بگوئیم…