Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چراغ راهنمایی و رانندگی

آیا استفاده از دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز باعث کاهش تلفات جانی شده؟

شاید یکی از اولین قوانین راهنمایی و رانندگی که همزمان با گسترش استفاده از خودروها در محیط‌های شهری الزامی شد، رعایت چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه‌ها و تقاطع‌ها بود. این الزام به قدری…

فناوری جدید آئودی زمان دقیق انتظار پشت چراغ قرمز را به شما می‌گوید

توجه به چراغ راهنمایی و رانندگی همیشه جزء اصلی‌ترین ارکان هنگام رانندگی است. برای خیلی از رانندگان مهم است که زمان چراغ قرمز چهارراهی که به آن رسیده‌اند چقدر طول می‌کشد. البته شاید باخود…