Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چرا ترافیک ایجاد می شود

ببینید ترافیک چگونه ایجاد می‌شود؟ (ویدئوی اختصاصی)

امکان ندارد ساکن یکی از کلانشهرها بوده و با پدیده عادی این روزها یعنی ترافیک برخوردی نداشته باشید. اگر ساکن شهری همچون تهران هم هستید که با این پدیده انسانی کاملا اخت بوده و آن را جزیی از…