Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چرم آلکانتارا چیست

هر آنچیزی که در مورد روکش‌های خودرو با جنس چرم آلکانتارا باید بدانید

اگر جزو مشتریان خودروهای خارجی باشید و در سالهای اخیر خودروی خارجی خریداری کرده باشید قطعا صرف‌نظر از اینکه چه نوع خودرویی خریداری کردید متوجه کیفیت بالای چرم روکش‌های این خودروها (البته در…