Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چرم قارچ

بنتلی روکش صندلی‌هایش را از پوست قارچ تامین خواهد کرد!

کارخانه خودروسازی بنتلی استراتژی جدیدی برای نشان دادن حمایت خود از بخش خودروهای سبز را در پیش گرفته است؛ اما منظور ما ساخت پیشرانه‌ای برقی یا هیبریدی نیست! با وجود اینکه در سال‌های آتی این…