Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چری تیگو8

امکانات نسخه مونتاژی چری تیگو8 برای بازار ایران قطعی شد + زمان عرضه

پس از آغاز بحث مونتاژ چری تیگو8 در ایران و ورود چندین نمونه برای گذراندن برخی تست ها، بالاخره مدیران خودرو در حال آماده سازی برای رونمایی این کراس اوور برای ورود به بازار ایران در اواخر بهار…