Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چهره جدید سایپا کوئیک

نسخه جدید سایپا کوییک چگونه است؟

با توجه به خروج تعدادی از شرکت‌های خودروساز از ایران و پیش آمدن مسئله تنوع محصولات، سایپا اقدام به طراحی چند فیس‌لیفت برای خودروهای خود کرده است.در کوییک جدید با بروزرسانی‌های صورت گرفته…