Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چه خبر از خودروهای داخلی

قیمت جدید خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان دقیقا کی مشخص خواهد شد؟

در 3 ماه اخیر خبرهای زیادی پیرامون قیمت جدید خودروهای داخلی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است که از جمله آن می‌توان به بدعهدی وزارت صنعت و خودروسازان اشاره کرد که برای چند بار…