Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چه ماشینی برای نورو 97 بخرم؟

اوضاع بازار خودروهای داخلی آشفته شد؛ 30 میلیون افزایش قیمت در چند ساعت!

به گزارش چرخان، بازار خودروهای داخلی که تا همین چند روز قبل از ثبات بسیار خوبی برخوردار بود پس از مشکلاتی که برای بازار خودروهای وارداتی پیش آمد، با هجمه مشتریان روبرو شد و این بازار نیز…