Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چک لیست خودرو قبل از سفر

اگر در سال 97 قصد سفر دارید این چک‌های الزامی خودرو را انجام دهید

تعطیلات نوروزی و همچنین تعطیلات تابستانی معمولا بهترین زمان برای سفرهایی است که شاید ماهها برای هر خانواده‌ای آرزو شده باشد ولی این سفرها می‌توانند با یک بی‌احتیاطی تمام و عدم انجام یک سری…