Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کادیلاک اسکالا 2021

خودروهای جذابی که تا سال 2021 به تولید خواهند رسید!

اگرچه پیش‌بینی آینده صنعتی مانند صنعت خودرو که روزبه‌روز در حال پیشرفت‌های جذابی بوده و طراحان خودرو، مهندسان و شرکت‌های مختلف، ایده‌های جدیدی را ارائه می‌دهند، سخت است اما برای دیدن…