Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کارت گاز

از کارت گاز برای خودروهای دوگانه‌سوز تا صف چندماهه برای دوگانه‌سوز کردن خودرو!

گرانی بنزین باعث شد تا بسیاری از مردم برای صرفه جویی در هزینه و کاهش هزینه‌های مربوط به سوخت، اقدام به دوگانه‌سوز کردن خودروی خود کنند که طیبعتا این اقدام از طریق مراکز رسمی باید صورت بگیرد.…