Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کارخانه باطری الکتریکی،لهستان،اروپا

ساخت بزرگ‌ترین‌کارخانه تولید باتری الکتریکی توسط LG، در حوزه خودرو!

جامعه مدرن امروزی، هر روز درحال تغییر خود به شرایط جدید و تکنولوژی نوین است و این امر موجب آن شده است که در هر بخش از صنایع گوناگون، تغییراتی شگرف و پیشرفته را روبه‌رو خود مانند یک هدف…