Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کارخانه فوتون

علائدین بروجردی: آیا آسیب به کارخانه عظیم خودرو هنر است؟!

‎نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده برای هرکاری که نسبت به ایجاد حتی یک شغل در بروجرد اقدام کند از همه ظرفیت خود استفاده کرده و از آبروی خود نیز مایه خواهم گذاشت.…