Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کارما

همین هفته منتظر رونمایی از خودروی لوکس برقی کارما Revero باشید!

کمتر از یک هفته دیگر به رونمایی از جزئیات خودروی سدان برقی لوکس کارما Revero باقی مانده است. اگر به وب‌سایت این کارخانه تولیدی آمریکایی سری بزنید ثانیه شمار رونمایی از این مدل را خواهید دید.…