Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کارنامه در اصفهان

سرویس کارشناسی خودروی معتبر «کارنامه» در نصف جهان: کارنامه به اصفهان رسید

اصفهان، نصف جهان، به عنوان سومین استان پرجمعیت ایران، سومین شهر مقصد «کارنامه» شد. از ابتدای شهریورماه اصفهانی‌های عزیز به یکی از معتبرترین سرویس‌های کارشناسی خودروی کشور که پیش از این…