Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کارناوال تلیسمان

از کارناوال تلیسمان سواران تا گردهمایی الماس های نگین خودرو در اصفهان

به گزارش چرخان، نمایشگاه خودرو اصفهان یکی از رویدادهای بزرگ صنعت خودرو در کشور است که مکانی برای گردهمایی شرکتهای بزرگ خودروسازی و نمایندگی برندهای معتبر و عاشقان خودرو بوده که همه ساله باعث…