Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کامپیوترهای کوانتومی

استفاده از کامپیوترهای کوانتومی برای ساخت باتری‌های خودرو توسط فولکس‌واگن

یکی از برندهای معروف و همیشه خبرساز فولکس‌واگن است، این بار این خودروساز آلمانی به کمک کامپیوترهای کوانتومی در حال بهبود و ساخت بهتر باتری‌ خودروهای برقی است. مهندسان فولکس‌واگن با همکاری…