Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کانسپت HB-03

هاوال کانسپت HB-03 را معرفی کرد!

خودروسازان چینی تمام سعی و تلاش خود را برای جلب نظر مشتریان انجام می‌دهند و به همین منظور تنها در شانگهای چین، نمونه‌هایی از ایده‌ها و طرح‌های آینده نگرانه خود را به نمایش گذاشته‌اند. پس از…