Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کانکتدکار

تفاهم ایران‌خودرو با همراه اول، برای تأمین و پشتیبانی از فناوری خودروهای متصل

چندی است که مبحث خودروهای متصل به اپراتور در جهت ارائه خدمات اضطراری و یا همان خودروهای به اصطلاح کانکتد-کار در کشور داغ شده است. در همین زمینه و در ماه‌های قبل، شاهد اجرائی شدن نیازهای…