Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کاهش قیمت بازار خودرو

آیا بازار خودرو با اخذ مالیات به تعادل و روند عادی خود باز می‌گردد؟

بازار خودرو با روند صعودی خود در ابتدای سال و همچنین روند نزولی آن در روزهای اخیر روزهای عجیبی را برای مردم و فعالانش رقم زده است که با توجه به عدم تاثیر مناسب بعضی از اقدامات مسئولین و مجلس…