Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کاهش قیمت خودرو در بازار

بازار خودرو از تب و تاب افتاد؟

در روزهای اخیر تب و تاب بازار خودرو کمی کاهش یافته است و قیمت‌ها در بازار رو به کاهش است. از مهم‌ترین دلایل این کاهش شیوع ویروس کروناست. عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل در…