Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کدام خودروها بالاترین ارزش کیفی را دارا هستند

کدام یک از خودروهای تولید داخل در ماه گذشته موفق به‌کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند؟

با توجه به ارزشیابی کیفی انجام شده در مهرماه سال جاری، در گروه اتومبیل‌های سبک ۹ خودرو و در گروه سنگین یک خودرو توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به دست آورند. بر اساس این گزارش که توسط اداره کل…