Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کدام خودروها در بازار کشور، بیشترین رشد قیمت را در این اوضاع نابسامان داشته‌اند (فروردین تا خرداد 97)

بررسی تغییرات قیمتی خودروها از فروردین تا خرداد 97 در کشور

همان‌گونه که می‌دانید،  در حال حاضر قیمت خودروهای سواری در بازار داخلی کشور بیش از حد واقعی بوده و در واقع حباب قیمتی شدیدی بازار خودرویی ایران را فرا گرفته است. در این رابطه، باید گفت که…