Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کراس اوور داخلی

مونتاژ NPD کراس‌اوور و محصول جدید ری‌را ایران خودرو انجام شد

هفته‌های گذشته بود که برخی از مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو از ورود کراس‌اوور ری‌را به بازار، در اوایل تابستان آینده خبر دادند. اما در فاصله 7 ماه مانده به سرانجام رسیدن وعده‌ها،…