Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کروزکنترل

کروزکنترل هوشمند فورد، گامی درجهت خودرو‌های بدون راننده

با اینکه به بعضی کروزکنترل‌ها صفت “انطباق پذیر” می‌دهند، اما در واقعیت آن‌ها چندان هوشمند و منطبق نیستند. این بار فورد می‌خواهد کروز کنترل هوشمند‌تر و کاربردی‌تری برای خودروهای آینده بسازد.…