Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کسری قطعه

کسری قطعه موجب انباشته شدن خودروها در پارکینگ مرکزی ایران خودرو + رد شایعه احتکار

شرکت ایران خودرو در راستا مسئولیت های اجتماعی، ۸۰ درصد قطعات خودروهای تولیدی خودرا با همکاری سازندگان داخلی، بومی سازی کرده و به خودکفائی رسیده است. حمید مرادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل…