Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کشورهای صادرکننده خودرو به ایران

چرا امارات متحده عربی بزرگ‌ترین مبدا برای واردات خودرو به ایران است؟

یکی از مهم‌ترین کشورهای حوزه خلیج فارس که بیش از 70 درصد واردات خودرو به ایران از بنادر آن صورت می‌گیرد، امارات متحده عربی نام دارد.  از سالیان گذشته تاکنون به‌دلیل عدم عرضه خودرو از سوی…