Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

4 شرکت برتر تولید خودرو

معرفی 4 شرکت برتر خودرویی که بیشترین تعداد تولید خودرو را درسال 2017 به خود اختصاص داده بودند

سالانه در صنعت پرهیجان و رقابتی خودرو در سراسر جهان آمار و ارقام جالبی منتشر می‌شود. آماری که هرکدام نشان از پیشتازی وبرتری شرکت‌های پیشرو نسبت به شرکت‌های دیگر این حوزه است. آماری مانند…