Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

Moose Test

تست گوزن چیست و خودروی برقی جگوار چه نتیجه‌ای در آن گرفته است؟

تست گوزن که شاید تاکنون نام آن به گوشتان خورده باشد، درواقع یک آزمایش مربوط به ایمنی خودروهاست که از کشور سوئد نشئت‌گرفته و هدف از اجرای آن نیز ارزیابی عکس‌العمل خودرو به این منظور است که…