Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

NADER FAQIH ZADEH

نمونه‌های مونتاژی آواتار آویتا E11، خودرویی با طراحی نادر فقیه‌زاده دیده شد!

نمی‌دانم که چگونه این مطلب را آغاز کنم. از خودرویی بگویم که توسط یک ایرانی طراحی شده، اما قرار نیست وارد ایران شود. یا اینگونه بگویم که یک خودرو ساخت کشور دوست و برادر عزیزمان چین، که توسط…