Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

New Geely Concept

معرفی طرح مفهومی شاسی بلند جعبه مانند جیلی به همراه تصاویر

شرکت جیلی چین که امروزه سهامدار قسمت‌های زیادی از شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان است، در پی ورود هر چه رقابتی‌تر به بازار آینده صنعت خود و ارائه طرح‌های مفهومی آینده‌نگرانه برای مطرح ساختن…