اخبار کارت سوخت بنزین

آیا دیگر نمی‌توان بدون کارت سوخت، بنزین زد؟
خبر

آیا دیگر نمی‌توان بدون کارت سوخت، بنزین زد؟

درست 10سال قبل مردم‌ایران با طرح‌جدیدی مواجه‌شدند که طبق آن افرادی که قصد سوخت‌گیری برای خودروهایشان را داشتند، می‌بایست از…
دکمه بازگشت به بالا