مرگ و میر جاده ای

کشته شدن 1.35 میلیون نفر در تصادفات جاده ای سراسر دنیا در یک سال!
گوناگون

کشته شدن 1.35 میلیون نفر در تصادفات جاده ای سراسر دنیا در یک سال!

تصادفات جاده‌ای که متأسفانه در تمامی دنیا و به‌خصوص در کشورمان به فراوانی دیده می‌شوند، یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر…
دکمه بازگشت به بالا