نوتردام

نیسان برای بازسازی کلیسای نوتردام فرانسه وارد عمل شد!
خبر

نیسان برای بازسازی کلیسای نوتردام فرانسه وارد عمل شد!

یکی از وقایعی که در رسانه‌های مختلف دنیا بازتاب بسیار زیادی داشت و توجه دنیا به آن جلب شد، واقعه‌ای…
دکمه بازگشت به بالا