Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کروز کنترل

کروز کنترل تطبیقی چیست؟

امروزه رانندگان خودرو  در سراسر جهان، سعی می کنند تا در رانندگی خود، از سیستم‌های کمکی بهره گیرند. هر یک از این آپشن‌ها به نوبه خود به نوعی، بر رفاه راننده و سرنشینان تمرکز دارند. یکی از این…