Take a fresh look at your lifestyle.

ورود رسمی شورولت به ایران آغاز شد!

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت:‌ نمایندگی رسمی شورولت تمام مراحل خود را در ایران طی کرده و از طریق کره‌جنوبی خودروهای آمریکایی شورولت وارد بازار ایران شده است.فرهاد احتشام‌زاد در مورد…