Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

کی ام سی کی7

آغاز تحویل گسترده KMC K7 توسط کرمان موتور؛ معرفی امکانات حذف شده

چندی پیش بود که خبرهایی از آغاز تحویل اولین سری از KMC K7 در فضای خودرویی کشور منتشر شد. اما در آن زمان، تحویل K7 آنقدری چشمگیر نبود که بخواهیم تا آن را بروز دهیم. اما امروزه باتوجه به…