Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

new zealand

گردهمایی خودروهای فراری در نیوزیلند برای افتتاح نمایشگاه جدید!

فراری در کنار ساخت خودروهای بسیار جذاب، در راضی نگه‌داشتن مشتریان خود هم بسیار خوب عمل می‌کند. در سال 2017، گردهمایی‌های فراری سر تیتر بسیاری از اخبار بود. حالا فراری تعدادی از خودروهای…