test

آغاز آزمایش پانل‌های خورشیدی جاده‌ای در آمریکا!
خبر

آغاز آزمایش پانل‌های خورشیدی جاده‌ای در آمریکا!

حوزه حمل و نقلی ایالت میسوری آمریکا، از آغاز برنامه آزمایشی خود برای نصب پانل‌های خورشیدی بر روی 66 جاده…
دکمه بازگشت به بالا