تماس با ما

با ما می‌توانید از ۲ طریق در ارتباط باشید

به ما ایمیل بزنید

charkhan.com@gmail.com
info@charkhan.com

به ما تلفن کنید (فروش خودرو و دادن قیمت نداریم!)

۰۲۱-۸۸۸۹۶۹۶۷
شماره مستقیم و تلگرام برای تبلیغات: ۰۹۱۹۸۳۱۰۷۹۹

لازم به ذکر است که پایگاه خبری چرخان دارای پروانه رسمی از وزارت ارشاد اسلامی بوده و دارای مدیر مسئول و صاحب امتیاز حقیقی است.