Take a fresh look at your lifestyle.

سفری تصویری به نمایشگاه فرانکفورت موتور

نمایشگاه فرانکفورت موتور میعادگاه سالانه دوستداران خودرو است و کمپانی‌های مختلف نیز در سرتاسر جهان نهایت تلاش خود را می‌کنند تا با دستی پر وارد این نمایشگاه شوند. دو روز است که این نمایشگاه برگزار شده و در این مدت شاهد محصولات بسیار زیادی از سوی شرکت‌های مطرح بودیم که ما نیز در چرخان سعی کردیم اغلب آن‌ها را پوشش دهیم.

Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-56

حال بهتر است در کنار یکدیگر سفری تصویری به فرانکفورت و نمایشگاه اتوموبیل آلمان داشته باشیم. پس همراه ما باشید.

Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-65 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-64 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-63 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-62 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-61 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-60 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-59 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-58 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-57 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-56 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-55 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-54 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-53 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-52 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-49 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-48 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-47 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-46 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-45 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-44 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-43 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-42 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-39 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-38 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-35 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-34 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-33 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-32 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-31 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-30 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-29 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-28 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-27 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-26 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-25 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-23 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-22 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-21 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-20 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-19 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-18 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-17 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-16 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-15 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-14 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-13 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-12 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-11 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-10 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-9 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-8 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-7 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-6 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-5 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-4 Day2-Internationale-Automobil-Ausstellung-Frankfurt-edited-3

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.