مارکت خودرو

ایران بدترین بازار دنیا برای خرید خودرو!
یادداشت

ایران بدترین بازار دنیا برای خرید خودرو!

قصه از کجا شروع شد؟ از گل و باغ و جوونه؟ خیر! قصه غم انگیز خودرو از اوایل سال گذشته…
دکمه بازگشت به بالا