Take a fresh look at your lifestyle.

چرا بازار تشنه خودرو ایران به سمت واردات خودروی برقی تولید شده در چین نمی‌رود؟

شرکت های خودروساز این روزها به سمت دوگانه کردن خودروها و تکامل پیشرانه های آن هستند که خودروها بتوانند در حالت برقی و بنزینی یا برقی و دیزلی قابل استفاده باشند این حالت یک دلگرمی و اطمینان…

خودروهای الکترونیکی به تمیز کردن هوا چطور کمک می‌کنند؟

خودروهای الکتریکی با توجه به نحوه عملکرد آنها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا دارند. این خودروها برای حرکت و جابجایی از باتری‌های الکتریکی استفاده می‌کنند که انرژی لازم را از شبکه برق…