Take a fresh look at your lifestyle.

بایدها و نبایدهای تابستانی برای مالکان خودرو (قسمت اول: بایدها)

عموما زمستان را به عنوان بدترین فصل آب و هوایی برای خودرو می‌دانند. ولی باید یک نکته را به خاطر داشته باشیم؛ تابستان هم چندان خوش نمی‌گذرد؛ حداقل برای خودروها که این‌گونه است. در این مطلب…

فارادی فیوچر به دنبال 1 میلیارد دلار، حامی اصلی LeEco در بحران!

براساس گزارش‌ها فارادی فیوچر به دنبال 1 میلیارد دلار سرمایه است تا بتواند خود را از مشکلات مالی که گریبان‌گیر حامی اصلی‌اش نجات دهد. این حامی غول تکنولوژی چینی یعنی LeEco است. این استارت‌آپ…

بایدها و نبایدهای تابستانی برای مالکان خودرو (قسمت دوم: نبایدها)

عموما زمستان را به عنوان بدترین فصل آب و هوایی برای خودرو می‌دانند. ولی باید یک نکته را به خاطر داشته باشیم؛ تابستان هم چندان خوش نمی‌گذرد؛ حداقل برای خودروها که این‌گونه است. در این مطلب…