ماکسیما 2016

حدود 5500 دستگاه ماکسیما 2016 به دلیل نشست سوخت فراخوانده شدند
خبر

حدود 5500 دستگاه ماکسیما 2016 به دلیل نشست سوخت فراخوانده شدند

کمپانی نیسان، به تازگی حدود 5500 دستگاه ماکسیما جدید خود را به دلیل احتمال نشست سوخت فراخواند. این فراخوان شاید…
دکمه بازگشت به بالا