Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

JETOUR DASHENG

جتور داشنگ، فیدلیتی جدید و احتمالی بهمن موتور بزودی در کشورهای همسایه ایران

همانطور که مستحضرید، شرکت بهمن موتور چند سالیست که یکی از محصولات جتور چین را با تغییر نام و با عنوان فیدلیتی پرایم در ایران عرضه می‌کند. فیدلیتی که در ابتدا گمان می‌شد صرفا نام یک محصول…